top of page

Disclaimer

De door Van der Laan verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitende informatief en kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

 

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van der Laan kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Van der Laan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledigheid of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Bovendien aanvaardt Van der Laan geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Van der Laan worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Van der Laan.

 

Van der Laan spant zich in, zorg te dragen voor een actueel en relevant aanbod van informatie op deze website. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht gehoor te geven aan instructies van Van der Laan omtrent het gebruik van de informatie.

 

Wat betreft de inhoud van de website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Het Nederlandse recht is van toepassing.

bottom of page